Trà Lục An Qua Phiến

Lục An Qua Phiến là loại trà xanh( lục trà), là một trong những ” Thập Đại Danh Trà” nổi tiếng của Trung Hoa. Trà được trồng trên đỉnh núi Đại Sơn vùng Lục An, An Huy. Từng được xưng là Lư châu Lục An Trà vào đời Đường nhưng từ đời Minh đến nay trà có tên gọi ” Lục An Qua Phiến”. Lục An Qua Phiến xếp trong nhóm thượng phẩm trà, cực phẩm trà cung tiến trong triều đình, trở thành “Ngự Trà”.
Đến với Trà Công Phu, quý trà nhân sẽ được thưởng thức những loại trà tuyệt hảo, thượng hạng.
Hotline: 0969.781.500

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất